top of page
unnamed.jpg
Image by Annie Spratt

Vapaa Eurytmiakoulu

Vapaa Eurytmiakoulu aloitti toimintansa heinäkuussa 2022. Ensimmäisellä vuosikurssilla on 11 varsinaista opiskelijaa, kuitenkin monet kurssit ja tapahtumat ovat avoimia kaikille. 

Koulutus kuuluu maailmanlaajuiseen eurytmiakoulutusten piiriin, jota organisoi Goetheanumin puhe- ja musiikkitaiteiden jaosto. Osa-aikaisen koulutuksen 2022-2027 suorittavat opiskelijat saavat kansainvälisen eurytmiaopettajan diplomin. 

Vapaa Eurytmiakoulu elää ja ammentaa antroposofisesta ihmiskuvasta. Koulu on ihmisten yhteisö, joka on olemassa myös uusien virikkeiden ja aloitteiden mahdollistamiseksi eurytmian saralla. Koulussa on vahva taiteellinen ja terapeuttinen lähestymistapa kaikkeen toimintaan. Tahdomme, että voimme eurytmian ja yhteisen työskentelyn kautta tukea tervehdyttäviä prosesseja, itsekasvatusta ja uutta yhteisönmuodostusta. 

Olemme avoimia monenlaisille yhteistyöprojekteille kulttuurin, terapian, antroposofian ja taiteen alalla! Kiitämme Signe & Ane Gyllenbergin säätiötä toimintamme tukemisesta!

 

bottom of page